Điều chỉnh quy hoạch Rạch Tràm Bãi Thơm Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch Rạch Tràm Bãi Thơm Phú Quốc 1/2000

5/5 - (4 bình chọn)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 173,53 ha

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 173,53 ha.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [394.16 KB]

Tin liên quan: Bãi Vòng Phú Quốc phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2000

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Văn bản Hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, QCVN 01:2019/BXD;

Căn cứ Nghị Quyết số 328/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh Kiên Giang, thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 173,53ha;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dụng Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô khoảng 173,53ha;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 1504/TTr- SXD ngày 13/8/2020.

Chuyên mục: Quy hoạch Phú Quốc 1/2000

Bài viết liên quan

    Nhập mã CAPTCHA: captcha