bản-đồ-quy-hoạch-Cửa-Cạn-và-xã-Của-Dương,-huyện-Phú-Quốc,-tỉnh-Kiên-Giang,-tỷ-lệ-1.2000

Quy hoạch Cửa Cạn Phú Quốc đồ án điều chỉnh tỉ lệ 1/2000

5/5 - (1 bình chọn)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Cửa Cạn tại xã Cửa Cạn và xã Của Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 163,19 ha

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Bản đồ quy hoạch Cửa Cạn Phú Quốc tỷ lệ 1.2000

bản đồ quy hoạch Cửa Cạn và xã Của Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1.2000

Tin liên quan: Điều chỉnh quy hoạch Rạch Tràm Bãi Thơm Phú Quốc 1/2000

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Văn bản Hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật Xây dựng,

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phủ Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dụng về Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, QCVN 01:2019/BXD;

Căn cứ Nghị quyết số 480/NQ-HĐND ngày 09/9/2020 của HĐND tỉnh, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Cửa Cạn tại xã Cửa Cạn và Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 163,19ha;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Của Cạn tại xã Của Cạn và xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô khoảng 163,19 ha;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2564/TTr-SXD ngày 29/12/2020.

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Của Cạn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [350.70 KB]

Chuyên mục bạn quan tâm: Thông tin quy hoạch Phú Quốc 1/2000

 

Bài viết liên quan

    Nhập mã CAPTCHA: captcha